Τιμῶσιν

Τιμῶσιν
Τιμώ
fem dat pl (doric aeolic)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • τιμῶσιν — τῑμῶσιν , τιμάω honour pres part act masc/neut dat pl (attic epic doric ionic) τῑμῶσιν , τιμάω honour pres subj act 3rd pl (attic epic ionic) τῑμῶσιν , τιμάω honour pres ind act 3rd pl (attic epic doric ionic) τῑμῶσιν , τιμάω honour pres subj …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ANCARIUS — Iudaeorum Deus, Martiali l. 11. Epigr. 95. de Theodoro Iudaeo, iura, verpe, per Ancharium: Sic enim legit Is. Vossius, seu ancarium; observans in optimo codice Thuanaeo, iam ante annos 800. exarato Anchalium legi, cum vulgo Anchialum habeatur.… …   Hofmann J. Lexicon universale

  • HALIA — I. HALIA Festum Solis a Rhodiis observatum. Athen. l. 13. p. 561. Ρ᾿όδιοι τὰ Α῞λια τιμῶσιν. Existimatunt aliqui nomen esle deductum ab ἅλς, et notari θαλαττοκρατίας monumentum, quâ Rhodii olim floruêrunt. Sed verisimilior est a voce Dorica ἅλιος… …   Hofmann J. Lexicon universale

  • στεφανώνω — στεφανῶ, όω, ΝΜΑ [στέφανος] 1. τοποθετώ στεφάνι στο κεφάλι κάποιου («Ὀρέστην... στεφανοῡν», Ευρ.) 2. (κατ επέκτ.) απονέμω στέφανο ως βραβείο, επιβραβεύω («στεφάνῳ σε χρυσῷ... σοφίας οὕνεκα στεφανοῡσι καὶ τιμῶσιν», Αριστοφ.) 3. επιθέτω στο κεφάλι… …   Dictionary of Greek

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”